Skelleftebygdens Älghundsgille

Skellefteå, Norsjö, Malå

 


OBS

Pm om kallelser är utskickade till de mailadresser som uppgivits vid anmälan till utställningen i Bredsele

Om ni saknar det kolla även i skräpposten så det inte hamnat där / Kerstin B

 

Skelleftebygdens unghundsgilleskamp går av stapeln den 1/10 2017 i Gumboda.
Anmälan till denna skall ske senast den 20/9 2017
och görs som en ordinarie
jaktprovsanmälan
tillsammans med avgift.
I anmälan på rutan för önskad startdag görsen notering om att den avser anmälan till gilleskampen.

16 hundar har möjlighet att få starta varav 10 hundar skall vara under 3 år och

övriga 6 får vara maximalt 4 år gamla.

Dessa 16 hundar fördelas jämt mellan tikar och hanar.

Blir fler hundar anmälda än som kan erbjudas start sker lottning mellan hundarna.

Ägare till uttagna hundar får mera information senare om tid 

för lottning av provområden,domare mm.

I gilleskampen får endast hundar vars ägare är medlemmar i Skelleftebygdens

älghundsgille och boende inom Skellefteå provområde deltaga.

 

 

 

 

  Vi ser gärna medlemmars bilder på denna sida!
Maia webmaster

 Du vet väl om att vi numera även finns på facebook?